Esteettömyys

Asianajopalvelut

Asianajotoimisto Astrea Oy tarjoaa korkeatasoisia liikejuridiikan palveluja asiakkaidensa käyttöön - erityisesti sopimusten ja muiden velvoitteiden hoidossa, yhtiöoikeudessa ja yritysjärjestelyissä, verotuksessa, riitojen ratkaisussa ja maksukyvyttömyysasioissa.

Sopimukset ja muut velvoitteet

Lakimiehillämme on laaja kokemus ja hyvä perehtyneisyys sopimus- ja velvoiteoikeuden juridisiin kysymyksiin ja he osaavat liikeneuvottelussa johdattaa asiaa ja sen sopimista asiakkaamme kannalta juridisesti optimaaliseen ja turvalliseen ratkaisuun. Kulloiseenkin asiaan liittyvien juridisten riskien tunnistaminen neuvottelu- ja sopimusvaiheessa on olennaisen tärkeää, jotta riskit kyetään hallitsemaan jo sopimusta tehtäessä. Avustamme ja neuvomme myös erilaisissa sopimusten tulkinta- ja erimielisyystilanteissa.

Avustamme asiakkaitamme varsin laaja-alaisesti sopimusjuridiikan eri osa-alueilla kuten esimerkiksi:

 • Kiinteistöoikeus
 • Immateriaalioikeus
 • Toimitus- ja hankintasopimukset
 • Rahoitussopimukset
 • Franchising
 • Kauppasopimukset
 • Lahjoitukset
 • Leasingsopimukset
 • Osakassopimukset
 • Rakennussopimukset
 • Salassapitosopimukset
 • Toimeksiantosopimukset
 • Tuotekehityssopimukset
 • Jälleenmyynti- ja muut edustussopimukset
Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi »

Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt

Meillä on laaja kokemus yhtiöoikeudellisten asioiden hoitamisesta.

Yritysjärjestelyt, kuten osakekannan kaupat, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot ja liikkeenluovutukset ovat merkittävä osa toimintaamme. Tähän erityisosaamisalueeseemme kuuluvat myös kiinteistöihin liittyvät transaktiot. Kiinteistöoikeudelliset yritysjärjestelyt ovatkin jo pitkään olleet yksi ydinosaamisalueistamme.

Olemme tunnettuja työoikeuden alaan kuuluvien kysymysten erityisasiantuntijoina. Työoikeuteen liittyvät kysymykset sisältyvät erityisosaamiseemme aina yksittäisistä työsopimuksista laajoja YT-menettelyä vaativiin järjestelyihin sekä vaativiiin työoikeudellisiin erimielisyystilanteisiin.

Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi »

Verotus

Vero-oikeudellisen kokemuksemme ja osaamisemme avulla hoidamme yritysverotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä - olipa kyse sitten vaativista yritysjärjestelyjen verokysymyksistä tai yksittäisistä vero-oikeudellisista ongelmista.

Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi »

Riitojen ratkaisu

Riitojen ratkaisuun perehtyneillä lakimiehillämme on laaja kokemus riita-asioiden ratkaisemisesta. Mikäli asian sovinnollinen ratkaiseminen ei onnistu, lakimiehillämme on taitoa ja asennetta riitaisuuksien ratkaisemiseksi myös oikeudenkäyntiteitse. Osaamisalueemme kattaa riitojen ratkaisemisen asiakkaidemme edun turvaavalla tavalla sekä yleisessä tuomioistuimessa että välimiesoikeudessa tai erityistuomioistuimessa.

Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi »

Maksukyvyttömyys

Moninaisista syistä johtuen yritystoiminta ei aina onnistukaan suunnitelmien mukaisella tavalla. Hyvissä ajoin tehdyn tilannearvion avulla toiminta voidaan pelastaa joko vapaaehtoisen saneerausmenettelyn tai yrityssaneerauslain mukaisen menettelyn avulla. Ääritapauksessa saneeraustoimenpiteet eivät riitä ja ajaudutaan konkurssitilaan.

Lakimiehillämme on pitkä ja tunnustettu kokemus yritysten maksukyvyttömyys- ja insolvenssiasioiden hoidosta. Lakimiehemme nauttivat laajaa luottamusta julkisyhteisöjen, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden yksityisten velkojien joukossa insolvenssioikeudellisten asioiden hoitajina.

Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi »